Testimonial

KUCHING

Mr. Chi, thank you for your class today. I learn new things again today. I feel each day I am getting happier, lively and most of the things is LOVE that I can feel from surrounding people and things.

Tracy, Kuching

So grateful to Mr. Chi bring in Richmind Programme to our Agency. Instantly improved our personal achievement. The best thing is the follow up session. The whole session was fun and not boring. Encourage more people to join Richmind Session.

Mary Tan, Kuching

我很感恩有机会上您的心灵课程,真的让我受益良多。我是一个很自卑的人,也不敢多说话,因为害怕说错。我也不知道为什么会这样。但是,上了您的课之后,就比较放得开了。谢谢您,Mr. Chi.

惠玲, Kuching

Chi, thanks for your coaching today…I feel more energetic after having session with you. 谢谢你一路来的引导让我渐渐找回自己。现在和未来的路上,我要不断的提升自己在信仰,家庭和组织的领导能力,做个更棒的自己。

Michelle Soon, Kuching

SIBU

很开心的是我一加入保险就认识了你!你一路对我的肯定和鼓励让我知道所谓的大梦想是除了想也会实现的。在保险的第一年很幸运的做到PWP但被人说我是侥幸,因为真的只是刚好做到,不多不少。第二年开始上了你的课,用了你的方法,每次用,每次见效。除了业绩不断地增长突破,更间接教会我很多道理。这些方法还让我更好的控制自己的思维,行动积极,思想正面,吸引很多的事物来到我身边。我会继续使用你的方法。

Lee Chee, Sibu

感恩MRCHI过去一年的教导,思维的定位,让我们整组都在成长。感恩你无私的分享,人生积极正面等等。。。除了感谢还要感恩。除了上帝,你是我今年最想对你说感恩的人。

Cheing Su Siong, Sibu

我很感恩Richmind课程。很感恩Mr. Chi在我2015年一开始进入保险行业前,给我一些的辅导!您教会我在这个行业一定要先学会如何管理自己的身心灵!只要灵是好的,一切发生的事就会顺顺利利。感恩您教导我们要多多帮助别人,别人才会帮助我们!感恩您教我们要把学会的东西教给更多的人。感恩!感谢!无限保险集团有您这位人生教练,是我们的福气,感恩!

Lee Xiao Jin, Sibu

MRCHI, 谢谢您的RICHMIND让我和团队在保险事业上和生活上越来越好。因为有你的引导,我们的团队开始有了名字“无限保险集团”。有了今天的口号及LOGO. 我们的团队开始有了灵魂及凝聚力。现在我们的团队都有共同的语言就是常常用RICHMIND的语言互相鼓励,感恩有您。

Wong Siong Lang, Sibu

MIRI

Selamat Tengah hari, Mr. Chi. Terimakasih untuk motivation, training yang Mr. Chi share sepanjang saya jadi anak murid Mr. Chi. Syukur menjadi ahli keluarga EMN Group. Untuk APW 8.12.18 sangat best. Banyak AHA moment yang saya dapat. Saya menjadi diri sendiri. Sepanjang ikut segala training Mr. Chi dari mula-mula sampai sekarang, baru saya rasa saya ada improvement. Itu yang saya rasa sendiri. Terimakasih untuk Ann & Auntie Elaine memperkenalkan Richmind.

Farzita, Miri

Thank you for teaching me about affirmation/karangan. And also remind me of bible and spirituality in my life. Of course, nobody will but you dare to say it to me in 2015. Thank you.

Ann, Miri